starten als schoonheidsspecialist(e)

 

Beroepsspecifieke startersinfo

 

Specifieke startersinfo schoonheidsspecialist(e)

 

Staat u te springen om een schoonheidssalon op te richten, maar weet u niet goed waar te beginnen? In de rubriek algemene startersinfo kan u een handig en eenvoudig stappenplan terugvinden dat u wegwijs kan maken in het opstarten van een zelfstandige zaak of vennootschap. 

Sinds 1 september 2018 is het niet langer verplicht om een bewijs van kennis van bedrijfsbeheer te hebben om een onderneming op te starten in het Vlaams Gewest. Ook hierover vindt u meer informatie in onze algemene startersinfo. 

Wat is een schoonheidsspecialist? 

De taak van schoonheidsspecialist wordt gezien als het verzorgen van het menselijk lichaam alleen om het uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te maken. Deze zorgen omvatten ook het epileren en de semipermanente make-up. 

Volgende taken vallen hier niet onder: 

 • Het aanbrengen van permanente tatoeëring en het wijzigen of verwijderen daarvan; 
 • Het piercen; 
 • Het versieren, verlengen of modelleren van teen- of vingernagels; 
 • Het plaatsen van kunstnagels; 
 • Het grimeren; 
 • Het verzorgen van het hoofdhaar; 
 • De dentaaltechnische verzorging; 
 • De voetverzorging; 
 • Het masseren. 

Sinds 1 januari 2018 is een schoonheidsspecialist gevestigd in het Vlaams Gewest niet meer verplicht in het bezit te zijn van een vergunning van schoonheidsspecialist waarbij de beroepsbekwaamheid bewezen moet worden. 

 

Vergunningen & aandachtspunten 

Om te mogen starten met uw schoonheidssalon moet u eerst over de nodige vergunningen beschikken. Hier vindt u een overzicht van de vergunningen die u nodig zal hebben: 

1° Omgevingsvergunning 

Sinds 1 januari 2018 zijn de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vervangen door 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning bundelt bovenstaande vergunningen en wordt (online) aangevraagd bij het  

 • Omgevingsloket Vlaanderen  
 • Stedenbouw Brussel  
 • Stedenbouw Wallonië 

De omgevingsvergunning: 

 • Is van onbepaalde duur (dit in tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning). Zo worden bedrijfsactiviteiten niet langer verhinderd door een vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de burger en de bescherming van Mens en Milieu blijven echter gewaarborgd. 
 • De aanvraag van de omgevingsvergunning kan gedurende de procedure gewijzigd worden. 
 • Is niet steeds verplicht. De voorwaarden voor een al dan niet verplichte omgevingsvergunning hangen af van de gemeente of stad waar men de activiteit wenst uit te voeren. Voor volgende activiteiten is het in het Vlaams Gewest verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen: 
 • Bouwen van een nieuwe woning of nieuw gebouw 
 • Verkavelen van een grond 
 • De exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten van klasse 1 en 2 (*) 
 • Sommige activiteiten moeten enkel gemeld worden of zijn vrijgesteld van een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is niet verplicht voor  
 • Kleine werken 
 • De mogelijkheid bestaat dat er wel een meldingsplicht geldt bij de gemeente of stad. 

* Bedrijfsactiviteiten worden i.v.m. de omgevingsvergunning ingedeeld in 3 klassen. 

 • Een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden voor klasse 1 en 2 (respectievelijk meest hinderlijke activiteiten en minder hinderlijke activiteiten) op enkele uitzonderingen na. 

 

 • Klasse 1 
 • Omgevingsvergunning aanvragen bij de deputatie van de provincie waar uw exploitatie zal plaatsvinden. De beslissing wordt genomen binnen de 4,5 maanden. 
 • Klasse 2 
 • Omgevingsvergunning aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepen van de gemeente waar uw exploitatie zal plaatsvinden. De beslissing wordt genomen binnen de 3,5 maanden. 
 • Klasse 3: 
 • Indien uw onderneming behoort tot klasse 3 (i.e., de minst hinderlijke activiteiten), moet er enkel melding gemaakt worden van de start van uw onderneming. 

De volledige lijst van bedrijfsactiviteiten behorende tot verschillende klassen is te raadplegen via volgende websites: 

Een milieuvergunning is niet verplicht voor elke zaak. Over het algemeen zijn het enkel de grotere zaken die verplicht zijn tot een milieuvergunning. De milieuverplichting hangt af van sommige toestellen of installaties in de zaak. 

 

2° Gemeentelijke vergunningen en reglementen 

De meeste gemeenten hebben ook eigen reglementen ingevoerd en het kan mogelijk zijn dat u nog enkele vergunningen nodig heeft. U neemt dus best contact op met het gemeentebestuur voor de opening van uw zaak. 

 

3° Auteurs- en nevenrechten 

Indien in uw zaak muziek wordt gespeeld (CD, radio,…) moet een billijke vergoeding betaald worden voor de uitvoerende artiest en uitvoerders. De inning gebeurt door Outsourcing Partners NV. (link: https://www.vlaanderen.be/organisaties/outsourcing-partners 

A.d.h.v. de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt u automatisch uitgenodigd deze verplichte vergoeding te betalen. De jaarlijks verschuldigde bijdrage varieert van €61,04 voor de ambachtelijke salons tot €84,77 voor de professionele salons. (Excl. 6% BTW) 

SABAM mag auteursrechten eisen op elk muziekwerk dat in het openbaar wordt gespeeld. Het bedrag van de auteursrechten is afhankelijk van een aantal factoren zoals de aard van de uitbating, de oppervlakte, etc. U kan een aanvraag doen via: https://eservices.sabam.be/pls/apex/f?p=60010:41:0::NO::P0_HDN_SESSION_LANG:nl-be  

 

4° Reglementering zonnebank en zonnecentrum 

In elk zonnecentrum moet een onthaalverantwoordelijke aangeduid worden, behalve in de geautomatiseerde zonnecentra waar de besturing gebeurt via een magneetkaart die ervoor zorgt dat minstent 48 uur verloopt tussen de eerste en tweede sessie, en minstens 24 uur tussen de volgende sessies. Deze onthaalverantwoordelijke moet een opleiding gevolgd hebben. 

De centra moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • De cellen moeten voldoende ruim zijn en voorzien van een deur die naar binnen opendraait; 
 • In elke cel moeten een beschermende bril en reinigingsproducten ter beschikking zijn; 
 • De zonnebank moet zich bij defect automatisch uitschakelen; 
 • De toegang tot de zonnecentra is verboden voor minderjarigen onder de 15 jaar. Dit verbod moet duidelijk leesbaar aan de ingang uitgehangen worden; 
 • In elk zonnecentrum moet een bord worden gehangen waarop de volgende informatie duidelijk wordt weergegeven: “Ultravioletstralen kunnen huidkanker veroorzaken en de ogen ernstig beschadigen. Het gebruik van een beschermende bril is verplicht. Bepaalde geneesmiddelen en cosmetica kunnen ongewenste huidreacties veroorzaken. Blootstelling aan kunstmatige violetstralen is verboden voor minderjarigen beneden de leeftijd van 15 jaar, en ten zeerste af te raden voor andere minderjarigen en zwangere vrouwen.”; 
 • Elke nieuwe klant moet van de onthaalverantwoordelijke een tekst ontvangen waarin duidelijk gewaarschuwd wordt voor de gevaren van blootstelling aan ultravioletstralen, en de voorzorgsmaatregelen die mogen genomen worden; 
 • De onthaalverantwoordelijke moet ook van elke nieuwe klant het huidtype bepalen, de specifieke risico’s toelichten, de zonnebank minstens dagelijks reinigen en de voorschriften naleven en toepassen. 

 

5° Kwaliteitslabel voor hygiënische tattoo en piercing 

Beroepsmensen die tattoos, piercings of micropigmentatie (permanente make-up) toebrengen kunnen het “Belgian Hygiene Quality Label” aanvragen indien ze zich houden aan een professionele code inzake hygiëne, deontologie en informatie.