De Maatschap

en zijn varianten: de VOF, Comm.V, stille maatschap of tijdelijke maatschap

De maatschap is de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en dat via een onderhandse akte (een overeenkomst) opgericht kan worden door minimum 2 oprichters. De maatschap kan echter de vorm van verschillende varianten aannemen, nl. de VOF (vennootschap onder firma) en de CommV (de gewone commanditaire vennootschap), de stille maatschap en de tijdelijke maatschap.

De stille maatschap maakt het mogelijk om net zoals met een stille handelsvennootschap en stille vennoot te hebben, deze vennoot geniet een bijkomende bescherming tegen hoofdelijke aansprakelijkheid.

De tijdelijke maatschap is dan weer een onderneming die op een vaststaand tijdstip ontbonden wordt.

De VOF en de CommV zijn de varianten van de maatschap die rechtspersoonlijkheid genieten. De VOF met onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten en de CommV met beperkte aansprakelijkheid van de stille vennoten.

De aandelen van een maatschap zijn op naam en zijn niet vrij overdraagbaar.